Kaj je protieksplozijska – EX zaščita

Zaščita pred eksplozijami zajema različno opremo in sisteme, ki so namenjeni za uporabo v okoljih, kjer obstaja potencial za nastanek eksplozivnih atmosfer. Eksplozivne atmosfere se lahko pojavijo, ko se v zraku nahajajo vnetljive snovi v obliki plinov, hlapov, megle ali prahu, ki lahko pri atmosferskih razmerah povzročijo eksplozijo, če pride do vžiga plamena in s tem razširitve ognja na celotno nezgorelo zmes. Poleg tega se pod zaščito štejejo tudi oprema in sistemi, ki so pomembni za zagotavljanje varnosti in varovanje zdravja delavcev, ki so izpostavljeni eksplozivnim atmosferam. V sklop zaščitnih ukrepov spadajo tudi predpisi in ukrepi za varno delovanje ter opravljanje dela v takšnih okoljih.

Seminarji o EX zaščiti – protieksplozijski zaščiti

Organizacija seminarjev o eksplozijski zaščiti je ključnega pomena za ozaveščanje in izobraževanje strokovnjakov ter zaposlenih, ki delujejo v okoljih, kjer obstaja tveganje za eksplozivne atmosfere. Ti seminarji omogočajo pridobivanje potrebnega znanja, usposabljanje in izmenjavo izkušenj na področju varnosti in preprečevanja eksplozij.

Za koga so primerni seminarji o EX zaščiti?

Vabljeni:

− odgovorni vodje montažnih in inštalacijskih del Ex naprav,

− izvajalci del (montažerji in inštalaterji) v ogroženih prostorih,

− odgovorni vodje obratovanja v Ex prostorih,

− obratovalci v ogroženih prostorih,

− odgovorni vodje vzdrževalnih del za Ex naprave,

− vzdrževalci Ex naprav,

− odgovorni vodje delavnic za servisiranje in popravila Ex naprav,

− elektromehaniki in mehaniki v delavnicah za servisiranje in popravila Ex naprav,

− vodje bencinskih servisov,

− vodje skladišč z nevarnimi (vnetljivimi) snovmi,

− vodje lakirnic z električnimi napravami v Ex izvedbi,

− vodje kotlovnic, polnilnic akumulatorjev in plinskih postaj z inštalacijami v Ex izvedbi,

− izvajalci del v proizvodnji naftnih derivatov, tehničnih plinov, osnovnih anorganskih in organskih kemikalij,

− serviserji plinskih naprav ter plinski inštalaterji,

− izvajalci del v kmetijskem kombinatu, predelovalnicah lesa, pri skladiščenju moke, v čevljarski industriji in

− odgovorne osebe tehničnih služb.

Pošljite povpraševanje

Skip to content