Seminarji

Organizacija EX-seminarjev

Na podlagi Pravilnika o protieksplozijski zaščiti (Uradni list RS, št. 41/2016, 45. člen) organiziramo:

 • ŠTIRIDNEVNE OSNOVNE EX-SEMINARJE (za osebe, ki se želijo prvič strokovno usposobiti in opraviti izpit na področju protieksplozijske zaščite)
 • ENODNEVNE OBNOVITVENE EX-SEMINARJE (za osebe z opravljenim osnovnim seminarjem in izpitom iz protieksplozijske zaščite)
 • POLDNEVNE INFORMATIVNE EX-SEMINARJE (za vodstva in drugo osebje)


Na osnovi zahtev Pravilnika o protieksplozijski zaščiti je potrebno pridobljeno znanje po opravljenem izpitu na osnovnem seminarju obnavljati in dopolnjevati vsaki dve leti.

Obnova in potrjevanje znanja, za katerega se prejme potrdilo, je mogoče le na osnovi že opravljenega izpita oziroma potrdila na osnovnem seminarju.

Komu so seminarji namenjeni?

V skladu s Pravilnikom o protiekslozijski zaščiti (Ur. l. RS št. 41/2016) je po 45. členu tega pravilnika delodajalec dolžan zagotavljati usposabljanje oseb, ki Ex naprave vgrajujejo, pregledujejo, vzdržujejo, servisirajo ali popravljajo, tako v industriji kot v rudarstvu. Usposobljenost osebe, ki dela z Ex napravami, mora biti dokazljiva s potrdilom o preverjanju usposobljenosti.

Vabljeni:

 • odgovorni vodje montažnih in inštalacijskih del Ex naprav,
 • izvajalci del (montažerji in inštalaterji) v ogroženih prostorih,
 • odgovorni vodje obratovanja v Ex prostorih,
 • obratovalci v ogroženih prostorih,
 • odgovorni vodje vzdrževalnih del za Ex naprave,
 • vzdrževalci Ex naprav,
 • odgovorni vodje delavnic za servisiranje in popravila Ex naprav,
 • elektromehaniki in mehaniki v delavnicah za servisiranje in popravila Ex naprav,
 • vodje bencinskih servisov,
 • vodje skladišč z nevarnimi (vnetljivimi) snovmi,
 • vodje lakirnic z električnimi napravami v Ex izvedbi,
 • vodje kotlovnic, polnilnic akumulatorjev in plinskih postaj z inštalacijami v Ex izvedbi,
 • izvajalci del v proizvodnji naftnih derivatov, tehničnih plinov, osnovnih anorganskih in organskih kemikalij,
 • serviserji plinskih naprav ter plinski inštalaterji,
 • izvajalci del v kmetijskem kombinatu, predelovalnicah lesa, pri skladiščenju moke, v čevljarski industriji in
 • odgovorne osebe tehničnih služb.

Pošljite povpraševanje

Skip to content